Advies

Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waarna je kijkt

Training en coaching zijn een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Ze zijn echter niet de oplossing voor alle ontwikkelvragen. Soms hebben personen of bedrijven genoeg aan alleen een advies. We zetten dan onze expertise in om als klankbord te dienen en helderheid te geven bij een bepaald vraagstuk.

 

Vaak is dit genoeg om het vastgelopen vliegwiel weer op gang te brengen waarna de desbetreffende persoon of bedrijf zelf aan de slag gaat, gebruik makend van de adviezen. We blijven gedurende de ‘testperiode’ op de achtergrond aanwezig en kunnen bijspringen als het nodig is.

 

De adviezen die we geven zijn uiteenlopend: van ‘hoe ga ik beter met mijn medewerkers om’ tot en met ‘we willen onze missie, visie en kernwaarden opnieuw gestalte geven’. Tijdens een verkennend gesprek brengen we de adviesbehoeften in kaart en maken we, samen met klant, een plan van aanpak en taakverdeling.

 

Plan en taakverdeling maken duidelijk wie wat gaat doen en wanneer het klaar moet zijn. Ons uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de in het bedrijf aanwezige kwaliteit en capaciteit, voordat de hulp van externe partijen wordt ingeroepen. Dit zorgt voor de meest effectieve en rendabele manier van advisering en leidt tot het best mogelijke resultaat.


Endorfi Training & Advies

Harrie van Dijk

info@endorfi.nl

06 549 85 684