Teamontwikkeling

Het essentiële verschil tussen samen werken en samenwerken

In de afgelopen jaren hebben directies van uiteenlopende bedrijven me met grote regelmaat de vraag gesteld: ‘hoe kunnen we medewerkers beter met elkaar laten samenwerken?’. Een vraag waarop niet een eenduidig antwoord te geven is.

 

In algemene zin kun je stellen dat succesvolle teams efficiënter zijn, minder aansturing nodig hebben, het leuker met elkaar hebben en betere resultaten boeken. Dit kunnen ze doordat ze elkaars kwaliteiten benutten, werken met duidelijke afspraken en gezonde discussies voeren om op koers te blijven.

 

Endorfi Training & Advies helpt medewerkers die binnen bedrijven met elkaar samenwerken om een team te worden. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt en met een duidelijk doel voor ogen werken we aan het leggen van een stevige basis van waaruit de teamleden zelf gaan bouwen aan de teamspirit.

 

 

Gedurende de transformatie van groep individuen naar team zijn we aanwezig op de werkvloer. Ook begeleiden we vergaderingen en introduceren we nieuwe overlegvormen. In eerste instantie zorgt een strak format er voor dat heldere afspraken worden gemaakt en nagekomen. Na verloop van tijd maakt het format plaats voor eigen invulling en nemen de teamleden zelf verantwoording voor de doelen die ze zichzelf gesteld hebben.


Endorfi Training & Advies

Harrie van Dijk

info@endorfi.nl

06 549 85 684